Dane Spółki:

EXPRO Operator Sp. z o. o.

ul. Edukacji 15

43-100 Tychy

NIP: 646 -294 -01-20

Regon: 363199919

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach

pod numerem KRS 00000591075

Wysokość Kapitału zakładowego 5000 PLN