Hosting - Domeny - Internet - Telewizja

Strefa Klienta

Adrs Email: Hasło:

Regulamin promocji i utrzymywania nazw nowych domen internetowych w Expro Operator Sp. z o.o.

  1. Promocja dotyczy domen nowo rejestrowanych w NASK, których rejestracja i utrzymywanie obsługiwana jest przez Expro.
  2. Ceny promocyjne domen dotyczą pierwszego okresu rozliczeniowego. Po tym okresie cena przedłużenia domeny jest zgodna z obowiązującym w Expro cennikiem.
  3. Obsługa domeny przez Expro nie pozbawia abonenta praw do domeny, ani możliwości swobodnego dysponowania domeną.
  4. W pozostałym zakresie zastosowanie ma regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych.